• Deelname activiteiten is op eigen risico
  • Indien een afspraak van activiteit niet of niet tijdig ( korter dan 24 uur van te voren) wordt afgezegd, wordt het volledige (uur)tarief in rekening gebracht.
  • Bij extreme weersomstandigheden en/of maatregelen van overheidswege wordt de datum verplaatst.

Ineke Brouwer is een coach en geen hulpverlener. Daarom vergoed geen enkele zorgverzekering de consulten.

regeling tot 1 januari 2022, daarna kunnen kosten niet meer via belasting terug worden gevraagd

De kosten voor coaching, supervisie & begeleiding kunnen bij de Belastingdienst als aftrekpost studiekosten ingediend worden. De voorwaarde is dat er sprake dient te zijn van een leertraject waar je kennis opdoet voor (toekomstig) werk. Er moet voor de aftrekbaarheid namelijk altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van de positie op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomstenbelasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.” (Bron: Kluwer Belastinggids 2011)

Er zijn mogelijkheden van tegemoetkoming van de kosten via belastingteruggave:

Als een cursus voor je persoonlijke ontwikkeling of toekomstige functie is, kan het via particuliere inkomstenbelasting aangifte scholingskosten (minimum €250 en een maximum van €15.000, de btw is niet apart terug te vorderen).

Indien een cursus van belang is voor jouw onderneming dan kan het als bedrijfskosten opgevoerd worden of wanneer een opleiding wordt gedaan door een ondernemer ten behoeve van zijn onderneming, dan is de scholing zelfs 100% aftrekbaar. 

 

Privacy verklaring

Bepower, gevestigd aan Koartedyk 1,9061 AK Gytsjerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:)

Bepower
Ineke Brouwer
Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk
telefoon:0620411517

Ineke Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Bepower zij is te bereiken via ineke@bepower.nl

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Bepower verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

o    Voor- en achternaam

o    Adresgegevens

o    Telefoonnummer

o    E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ineke@bepower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bepower verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

o    Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

o    Je te informeren over onze diensten en producten

   

Geautomatiseerde besluitvorming

Bepower neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bepower) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bepower bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die middels het contactformulier aan ons worden verstrekt worden voor een termijn van drie maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd van ons systeem. De gegevens worden enkel als backup opgeslagen om ons in de gelegenheid te stellen bij het niet functioneren van de bevestigingsemail alsnog een ingevuld formulier uit te kunnen lezen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bepower verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bepower gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bepower gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bepower en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ineke@bepower.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bepower wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bepower neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ineke@bepower.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Bepower neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bepower) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bepower bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die middels het contactformulier aan ons worden verstrekt worden voor een termijn van drie maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd van ons systeem. De gegevens worden enkel als backup opgeslagen om ons in de gelegenheid te stellen bij het niet functioneren van de bevestigingsemail alsnog een ingevuld formulier uit te kunnen lezen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bepower verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bepower gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bepower gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Bepower.nl meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neemt u dan gerust contact met ons op via e-mail op ineke@bepower.nl

 

Disclaimers voor de website van Bepower

Alle informatie op deze website – https://www.bepower.nl – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Bepower Website geeft geen garanties voor de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie die u op deze website (de Bepower-website) aantreft, is strikt voor uw eigen risico. Bepower is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door het volgen van hyperlinks naar dergelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven om alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in voor alle inhoud van deze sites. Site-eigenaren en -inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en dit kan gebeuren voordat we de mogelijkheid hebben om een link die ‘slecht’ is gegaan te verwijderen.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben die buiten onze controle vallen. Controleer het privacybeleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” voordat u zich met een bedrijf gaat bezighouden of informatie gaat uploaden.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

 

 

 

algemene voorwaarden  :

deelname is op eigen risico

afmelding van ingeschreven activiteit kan tot 24 uur voor aanvang,  bij latere afmelding geen restitutie

bij extreme weersomstandigheden wordt de datum verplaatst